Vraagtekens bij aanpak college middeldure huur

De PvdA merkt op dat middeldure woningen bij start van de bouw ineens dure huurwoningen zijn geworden bij start van de verhuur een jaar later. Naast voldoende sociale huurwoningen, is dit weer een nieuwe zorg over de betaalbaarheid van de woningen in Amsterdam Noord. Daarom stelt de PvdA vragen.

Het is belangrijk dat de woningmarkt bereikbaar blijft voor iedereen. Dat is in een overspannen woningmarkt als Amsterdam al moeilijk genoeg. Daarom is belangrijk dat er verschillende soorten woningen worden gebouwd: sociale huurwoningen, koopwoningen, zelfbouwwoningen en middeldure huurwoningen. Middeldure huurwoningen vormen volgens het college een belangrijke schakel tussen sociale huur en koopwoningen en zorgen voor een goede doorstroom op de woningmarkt.

Middeldure huurwoningen hebben een huur tussen de €710,68 en € 971 per maand.  De PvdA merkt echter op dat woningen die middelduur zijn bij de start van de bouw, een jaar later ineens dure huurwoningen zijn geworden bij start van de verhuur. Zo was bij bouwproject De Hagen voor 64 middeldure woningen in Elzenhagen Noord de huurprijs bij aanvang bouw in 2015  rond € 800. In 2016 bij aanvang verhuur blijkt die ineens een vanaf prijs van € 1060 te zijn.  Dat is een stijging van 25% in één jaar, en daardoor is middeldure huur ineens dure huur geworden. Ook bij bouwproject Project 14Noord blijkt een aantal middeldure huurwoningen ineens dure huur te zijn geworden.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de door het college beoogde doorstroming niet op gang komt, en veel huishoudens moeite blijven houden met het vinden van een geschikte woning en minder mensen doorstromen vanuit sociale huurwoningen. De PvdA maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de woningen in Amsterdam en Amsterdam Noord in het bijzonder, en stelt vraagtekens bij het sturen hierop door het college. Vandaar dat we vandaag hierover aan het bestuur vragen hebben gesteld.

Heeft u ook voorbeelden van woningen die duurder zijn dan eerder was aangegeven bij de start van de bouw, laat het de PvdA weten via facebook of aan alphonsmuurlink@gmail.com.

This entry was posted in Wonen.

About

You may also like...

Comments are closed.