Voorstel PvdA: 300.000 euro extra investeren in een groener Noord

Amsterdam Noord groeit. Er wordt veel gebouwd. Dat betekent dat groen soms verdwijnt. De PvdA wil dat Noord méér gaat investeren in het groen, en dient binnenkort een voorstel in om dat mogelijk te maken.
Er moeten voldoende woningen worden gebouwd, voldoende winkels, bedrijven etc. Ook in Noord. De PvdA is het daarmee ook eens. Niet alle nieuwbouw gaat overigens ten koste van groen. Denk daarbij aan de aanpak van voormalige industriegebieden. Maar op ander plekken wordt het minder groen. Denk bijv. aan het entreegebied bij Nieuwendam. We horen  Noordelingen die hun buurt te stenig vinden worden.  De PvdA ziet ook dat Noord minder groen wordt, en wil dat er méér in groen wordt geínvesteerd.
De PvdA vindt dat een groene omgeving een belangrijke kwaliteit van Amsterdam Noord is, en voor veel mensen een reden om hier te willen wonen. De leefbaarheid neemt toe met groen in de buurt. Als er groen verdwijnt, dat niet kan worden gecompenseerd in het gebied, dan moet dat elders in Noord gebeuren. Daarvoor moet geld in het zgn. groencompensatiefonds gestopt worden.
De afgelopen jaren is daar echter zo goed als geen geld van uitgegeven, en is de pot best gegroeid. De PvdA wil de komende twee jaar 300.000 euro extra uittrekken om te investeren in het groen in Noord.
De PvdA wil dat het groen in Noord wordt gecompenseerd. Investeringen in groen moeten in Noord worden gedaan en niet in andere stadsdelen. Gebieden die in aanmerking komen om meer groen toe te voegen zouden volgens de PvdA bijv. het Hogeland, de Bongerd en Nieuwendam Noord zijn.
Misschien zou een groencompensatieplan opgesteld moeten worden op basis van de eerder vastgestelde Agenda Groen. In dat plan zouden de plekken aangegeven moeten worden waar compensatie van groen zou moeten komen. De PvdA zal binnenkort met de andere partijen in de bestuurscommissie in gesprek gaan. Belangrijk is dat we snel aan de slag gaan.
Heeft u ook suggesties, laat uw bericht achter op de website, of mail alphonsmuurlink@gmail.com.

About

You may also like...

Comments are closed.