Veiligheid fietsers en voetgangers verbeterd in Elzenhagen na oproep PvdA

Het was aardig weer, zodat ik even op mijn balkon stond. En terwijl ik daar korte tijd stond, zag ik op drie achtereenvolgende dagen op klaarlichte dag een aanrijding en twee bijna aanrijdingen bij de brug van de Eeuwige Jeugdlaan naar de Elzenhagensingel. Een jongen van een jaar of acht ontsnapte ternauwernood aan een aanrijding met een auto. De dag erna kon een fietser een auto niet meer ontwijken en klapte op de auto. Gelukkig niet gewond. En weer een dag later raakte een auto een bromfietser net niet, zij het op miraculeuze wijze.

In alle drie de gevallen verleende de auto geen voorrang aan de (brom)fietsers. En dat terwijl de weg overzichtelijk lijkt, op borden staat dat er van beide kanten fietsers kunnen komen, en er een verkeersdrempel is. Het lijkt erop dat die (bijna) aanrijdingen dus gewoon komen door onoplettende automobilisten.

 (Het kruispunt bij de Elzenhagen Singel en de Eeuwige Jeugdlaan)

 

Namens mijn partij, de PvdA in Amsterdam Noord aan het Dagelijks Bestuur gevraagd of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te vergroten. En dat gaat nu gebeuren. Het Dagelijks Bestuur gaat een aantal extra veiligheidsmaatregelen treffen:
• Blokmarkering en haaientanden aanbrengen;
• Het verduidelijken van de markering van het fietspad
• Pijlmarkering op het fietspad aanbrengen

Veilig voetpad

Even verderop langs het water is een voetpad met bankjes. In de zomer brengen veel bewoners daar hun tijd door. Omdat het een jonge wijk is, veelal met kleine kinderen. Vaak wordt het voetpad gebruikt door fietsers en bromfietsers. Dat brengt irritatie maar ook onveilige situaties mee voor de voetgangers. Nu is het zo dat aan het begin van de Merkelbachsingel het fietspad net na het viaduct onder de IJdoornlaan een bocht maakt naar de straat. Het verlengde van het fietspad wordt een voetpad. Dat is duidelijk aangegeven met een bijbehorend verkeersbord, en de kleur van het wegdek is niet langer roodgekleurd. Ook dit wordt wat veiliger. Het plaatsen van hekken om fietsers te weren gaat het bestuur van Noord te ver, omdat daarmee onbedoeld een barrière wordt opgeworpen voor voetgangers met kinderwagens, scootmobielen, rolstoelen etc. Wel is het Bestuur van Noord bereid om het verloop van het fietspad te accentueren met een doorgetrokken markeringslijn. Dit is voor de (snor)fietser een extra aanduiding dat hier sprake is van een scheiding tussen fiets – en voetpad. En nu maar hopen dat dat de reden is waarom het voetpad als fietspad wordt gebruikt: een vergissing. We gaan het zien.

Al eerder vroeg de PvdA fractie aandacht voor fietsveiligheid via het meldpunt veilig fietsen. Ik ben blij dat dit nu de eerste resultaten oplevert.

About

You may also like...

Comments are closed.