Start aanpak veiligheidsgevoel Molenwijk

Het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Noord gaat nog dit jaar maatregelen treffen om de veiligheidsgevoel te verbeteren in de Molenwijk. Het Bestuur laat dit weten naar aanleiding van vragen van de PvdA hierover.

Diverse bewoners gaven op een bewonersavond in juni jl. aan zich onveilig te voelen in de Molenwijk. Vele ouderen zouden hun woning ’s-Avonds niet meer uit durven. Het onveiligheidsgevoel lijkt te worden bevestigd door de gemeentelijke veiligheidsindex. Opvallend, want de Molenwijk is de afgelopen jaren juist stukken veiliger geworden. De veiligheid en het veiligheidsgevoel lopen dus uiteen.

 

Het Dagelijks Bestuur geeft in een reactie op de vragen van de PvdA aan het veiligheidsgevoel op een aantal manieren te willen verbeteren:

  • door middel van het informeren en voorlichten van bewoners
  • meer zichtbaarheid van politie en straatcoaches
  • in het najaar wordt een veiligheidsschouw georganiseerd, samen met politie en bewoners.
  • de Molenwijk wordt meegenomen in de lichtschouw die twee keer per jaar wordt georganiseerd
  • beplanting die het zicht en licht beperken, worden voor zover dit mogelijk is, gesnoeid.

 

Bijna al die maatregelen werden al door bewoners zelf genoemd. Ze zullen daarom het veiligheidsgevoel zeker verbeteren. Er ontbreekt volgens de PvdA echter één belangrijke actie die ook door bewoners was aangeven: elkaar leren kennen. Ouderen gaven op de bewoners avond aan jongeren in de wijk niet te kennen. En dat zij zich hierdoor minder veilig voelen. Als dat zo is, moet dit op te lossen zijn. Daar is toch geen stadsdeel voor nodig?

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required