PvdA stelt vraagtekens bij besteding half miljoen Euro

De PvdA stelt vraagtekens bij de besteding van een half miljoen Euro van het groencompensatiefonds in Amsterdam Noord, en wil daarom met het Dagelijks Bestuur in gesprek om duidelijkheid te krijgen.

Anderhalf jaar geleden bleek uit onderzoek van de PvdA dat veel bomen in Amsterdam Noord gekapt werden zonder dat duidelijk was of die werden vervangen. Naar aanleiding van het onderzoek bleek  dat toezicht en handhaving van het stadsdeel niet in orde was, Verder ging er flink meer geld in het groencompensatiefonds om alsnog nieuwe bomen te planten. Totaal was er ongeveer een half miljoen euro te besteden. Op verzoek van de PvdA werd een plan voorgesteld aan het bestuur om in 2017 dat geld te besteden aan het planten van nieuwe bomen. Het lijkt erop dat dit niet helemaal goed is gegaan.

Uit een overzicht dat de bestuurscommissie pas ontving, blijkt dat een flink deel van het geld niet is opgegaan aan de her plant van eerder gekapte bomen. Het geld is vooral gegaan aan het rooien van zieke bomen en vervangen door nieuwe bomen, aanpassing van plantsoenen, overlast door luizen, ‘ploffen’, gronduitwisseling en groeiplaatsverbetering.

Dat is anders dan de indruk die werd gewekt tijdens de bespreking van de bestedingsvoorstellen op 21 december 2016. Toen gaf het Dagelijks Bestuur namelijk aan: “Het gaat dus allemaal om extra bomen ter  opvulling van gaten in die hoofdstructuur. In het stuk staat wel al dat bij voorkeur een nieuwe boom moet komen voor elke gekapte boom. Het groencompensatiefonds kan nadrukkelijk niet gebruikt worden voor het vervangen van zieke bomen.”

Ook de bomenverordening gaat uit van de compensatie van de gekapte bomen. De waarde van bomen die gekapt zijn, maar niet her plant kunnen worden, wordt in het groencompensatiefonds gestopt. Op die manier kunnen bomen worden geplant. Zodat de gemeente Amsterdam (en dus ook Noord) groen kan blijven ondanks bouwactiviteiten. De bomenverordening geeft uitdrukkelijk aan dat het niet de bedoeling is dat het geld wordt aangewend om snoei of andere onderhoudswerkzaamheden te bekostigen. Het geld moet echt worden gebruikt om nieuwe bomen te planten.

De PvdA wil daarom op korte termijn met het Dagelijks Bestuur in gesprek om uitleg te krijgen.

This entry was posted in Groen.

About

You may also like...

Comments are closed.