PvdA: ook na opening Noord Zuid lijn goed openbaar vervoer in Noord

Vanaf 2017 gaat de Noord Zuidlijn rijden. Dan verandert er veel met het openbaar vervoer in Noord. Belangrijkste aanpassing is dat er bijna geen bussen meer naar CS gaan, maar dat mensen overstappen op één van de metrohaltes in Noord. Logisch uitgangspunt, maar toch maakt de PvdA zich zorgen.

De PvdA had gezien dat de stadsregio een lijnennetvisie opgesteld heeft. Dat is een nota waarin staat hoe het vervoer eruit komt te zien in de regio Amsterdam op hoofdlijnen als de metro gaat rijden vanaf 2017. Op basis daarvan wordt in 2016 uitgebreid overleg gevoerd met bewoners over een goede inrichting hiervan. Op initiatief van de PvdA fractie sprak het bestuur in Noord op 13 mei over de lijnennetvisie en stuurt een brief aan de stadsregio.

De PvdA heeft drie aandachtspunten aangegeven:

  1. Ook buslijn in de vogelbuurt en vd Pekbuurt: in een presentatie van de lijnennetvisie staan drie oost en west buslijnen in Noord, maar het lijkt erop dat vogelbuurt en vd pek buurt die niet meer krijgen en dat er geen bus meer rijdt naar de ponten. Als dat juist is, is dat voor de PvdA onbespreekbaar;
  2. Goed openbaar vervoer in avonduren: zo rijdt de 38 op dit moment al niet na half negen ’s avonds. Daarvan hebben bewoners in een groot deel van de Vd Pekbuurt en Vogelbuurt last;
  3.  Goed openbaar vervoer in de weekeinden: vanuit Molenwijk en Tuindorp Oostzaan is het niet mogelijk om op zondag snel bij station Sloterdijk komen. Die moeten nu al via CS. In plaats van een kwartier reistijd duurt die nu een half uur langer. Dat moet wat de PvdA betreft anders;

Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat het echt de bedoeling is dat er ov in de vogelbuurt en vd Pekbuurt blijft en een bus blijft rijden naar de ponten. De lijnennetvisie zou slechts een globale schets zijn. Er is ruimte in de uitwerking in 2016 om hierover alsnog invulling aan te geven.

Wel begreep het Dagelijks Bestuur de zorgen van de PvdA over de buslijnen in avonduren en in de weekenden en nam die op in de brief die aan de stadsregio is gestuurd.

Op 21 mei a.s. neemt het Dagelijks Bestuur van de stadsregio een besluit.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required