PvdA: meer aandacht voor groen Hogeland en de Bongerd

Er moet meer aandacht komen voor groen in het Hogeland en de Bongerd. Dat vindt de PvdA fractie. Aanleiding voor deze bespreking is een bouwplan aan de Scheepsbouwweg waarover het bestuur in Noord een besluit moest nemen.

De PvdA vindt het belangrijk dat er in Amsterdam Noord woningen gebouwd worden die betaalbaar zijn. Zo biedt een bouwplan aan de scheepsbouwweg mogelijkheid op een plek die daarvoor geschikt is. De buurt kwam de afgelopen maanden in opstand. Zij wilden geen woningen op die plek en als die er al zouden komen, moest het groener. Met dat laatste is de PvdA het eens, en heeft zich hier hard voor gemaakt.

De PvdA vindt het belangrijk dat naast het realiseren van woningen ook de kwaliteit en kwantiteit van groen en duurzaamheid vroegtijdig worden betrokken bij planvorming. Dat is immers belangrijk voor bewoners en voor het klimaat. Het zijn duurzame woningen die gebouwd worden – dat is een goed initiatief – maar het groen was nog niet voldoende meegenomen in de plannen.
De PvdA wil dat het groen in de buurt (Hogeland en de Bongerd) opnieuw aandacht krijgt. Het Hogeland ziet er deels stenig uit met armetierige boompjes (die blijkbaar al dertig jaar in de verkeerde grond staan), de Bongerd oogt niet zo groen als eerder bedacht. Ook de GroenLinksfractie kwam met dit voorstel, vervat in een groenplan voor de buurt. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dat dit er komt. De PvdA benadrukte dat dit plan samen met bewoners tot stand moet komen;

Een voorbeeld hiervan is de groenstrook ten noorden van het bouwgebied (aan de noordkant van de werktuigstraat). De PvdA stelde voor om deze groenstrook aan het water beter toegankelijk te maken door bijv. een wandelpad aan het water. Bewoners hadden – terecht – aangegeven behoefte te hebben aan toegankelijk groen, dit is wat de PvdA betreft een goede mogelijkheid. Het Dagelijks Bestuur zegde dit toe. Een van de bewoners had de suggestie van een pluktuin gedaan. Dat idee zou wat de PvdA betreft in het onderzoek prima meegenomen kunnen worden.

De PvdA heeft het Dagelijks Bestuur gevraagd of – zoals een van de bewoners had voorgesteld – alsnog te onderzoeken om de voortuinen van de te bouwen woningen te schrappen of de stoep voor de woningen te versmallen zodat er meer groen kan blijven. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken zodat dit terugkomt in de uitwerking in het bestemmingsplan;

Uit onderzoek van het Dagelijks Bestuur bleek dat de lindenbomen aan de Scheepsbouwweg niet behouden konden worden. Dat was een wens van een aantal bewoners. Verheugd was de PvdA fractie dat het Dagelijks Bestuur bij de nieuwbouw wel wil dat grote bomen teruggeplaatst worden zodat de wijk niet vele jaren met kleine bomen te maken heeft.

Binnenkort zal er aandacht komen voor een ander belangrijk punt van de PvdA fractie – en andere fracties -, nl. de verkeersveiligheid van de Scheepsbouwweg. Hard rijden tegengaan, en de oversteekplaats in de bocht met de werktuigstraat zijn hier belangrijke aandachtspunten. Daarover zullen we binnenkort verder spreken.

Tenslotte nog het volgende. Het inspraakproces met bewoners was niet goed verlopen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom gekozen nog een extra ronde van gesprekken in te lassen om met bewoners in gesprek te gaan. Meer dan twintig hadden die behoefte.
De PvdA wilde die mogelijkheid graag omdat we het belangrijk vinden dat ontevreden bewoners met ons als bestuur in gesprek gaan en niet als volgende tussenstop alleen nog de gemeenteraad heeft om onvrede te uiten.

Al met al is de PvdA tevreden over het besluit: duurzame betaalbare woningen worden gebouwd en er is volop aandacht voor toegankelijk groen in de omgeving.

This entry was posted in Groen.

About

You may also like...

Comments are closed.