PvdA: aandacht voor verkeersveiligheid in Elzenhagen Noord

Het kan beter met de verkeersveiligheid in Elzenhagen Noord. Dat heeft vooral met het gedrag van weggebruikers zelf te maken. Toch vraagt de PvdA om extra maatregelen.

Regelmatig vinden er onveilige verkeersituaties plaats op de splitsing van de Elzenhagensingel met de Eeuwige Jeugdlaan. Zo werd op 3 januari jl. een jongen van een jaar of 8 bijna aangereden door een auto die de wijk uitreed, terwijl die geen voorrang verleende aan de fietser op het fietspad. Een dag later vond er op dezelfde plek een aanrijding plaats tussen een fietser en een auto, en op 5 januari ging het bijna mis tussen een bromfiets en een auto op dezelfde splitsing. Met een voorrangsbord is aangegeven dat de automobilisten voorrang dienen te verlenen, er is een verkeersdrempel voor auto’s en zij hebben vrij zicht. En toch trekken automobilisten dus regelmatig op het verkeerde moment op.

Een andere onveilige situatie is het fietspad aan de westzijde van de Singel onder het viaduct van de IJdoornlaan die de Merkelbachsingel met de rest van de stad verbindt. Het fietspad maakt net na het viaduct een bocht richting de straat. Het verlengde van het fietspad wordt een voetpad. Dat is duidelijk aangegeven met een bijbehorend verkeersbord, en de kleur van het wegdek is niet langer roodgekleurd en duidelijk een voetpad. Toch wordt het voetpad vaak gebruikt door fietsers en bromfietsers, wat onveilige situaties met zich meebrengt voor de voetgangers en de vele kleine kinderen.

In beide gevallen gaat het dus om duidelijk aangegeven verkeerssituaties, maar die mogelijk door omgevingsfactoren toch niet goed herkend worden. De PvdA heeft daarom gevraagd aan het stadsdeelbestuur of zij bereid is om extra maatregelen te treffen.

About

You may also like...

Comments are closed.