Opinie: ‘Help de groep Amsterdammers die niet goed kan lezen’

De aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam stagneert, schrijven Aphons Muurlink en Canan Uyar. Schakel net als in Noord-Brabant ook de werkgevers in.

Veel Amsterdammers kunnen niet goed lezen of schrijven. Vooral in Nieuw-West, Noord en Zuidoost komt dat voor: ongeveer 1 op de 3 inwoners in deze stadsdelen is laaggeletterd.

Het merendeel van hen is geboren en getogen in Nederland. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Laaggeletterdheid heeft enorme gevolgen voor deze Amsterdammers: ze leven korter en ongezonder. Ze kampen vaker met armoede, ze hebben minder kans op een baan en kunnen niet altijd meedoen met het sociale leven.

Daarnaast kost laaggeletterdheid de samenleving enorm veel geld: bijna 1 miljard euro per jaar volgens PricewaterhouseCoopers. De grootste posten zijn extra zorgkosten, uitkeringen en gemiste arbeidsproductiviteit, aldus PwC in een rapport uit maart 2017. De 5 miljoen euro die het kabinet Rutte-III uittrekt om laaggeletterdheid aan te pakken, is daarom nogal mager.

Lees meer> 

About

You may also like...

Comments are closed.