Geen Noord met twee snelheden

Geen Noord met twee snelheden. Dat was de titel van het advies dat het Algemeen Bestuur in Noord het College van B&W meegaf voor de voorjaarsnota.  We willen niet dat een tweedeling ontstaat tussen nieuwe bewoners en nieuwe wijken waar alles goed voor elkaar is en wijken die achterblijven. We vinden het belangrijk om te blijven investeren in de woonkwaliteit, veiligheid, zorgvoorzieningen en in het beheer van de openbare ruimte in deze wijken.

In plaats van te investeren in Noord, kiest het college van B&W juist voor bezuinigingen in de stadsdelen. Ook in Noord. Het College honoreert zo goed als geen enkele investering in Noord, terwijl wel reserves worden afgenomen en op subsidies moeten worden bezuinigd. Tegenover de bezuinigingen staat een (geringer) bedrag dat het college stadsbreed  wil investeren in armoede, maatschappelijke voorzieningen en veiligheid. Voor Noord is dat slecht nieuws. Om meerdere redenen:

  1. In plaats van investeren wordt bezuinigd: daar waar de financiën in de stad het niet noodzakelijk maken, en de begroting in Noord het niet mogelijk maken, moet toch een substantieel bedrag van 700000 euro subsidiegeld in Noord gekort worden. En dat terwijl Noord juist jarenlang net als de hele stad en heel Nederland veel heeft bezuinigd ten gevolge van de crisis;
  2. Er worden miljoenen bezuinigd op de medewerkers van de stadsdelen, waardoor het de vraag is of zij hun taken – ook in Noord – nog wel kunnen uitvoeren;
  3. Voor goed bestuur is maatwerk nodig. Maar de stad gebruikt een andere maatstaf: geef je als stadsdeel meer geld uit dan gemiddeld voor bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerk, dan moet je bezuinigen. Of je als stadsdeel Noord juist meer moet uitgeven daaraan omdat het nodig is wordt niet meegewogen;
  4. In plaats dat de stadsdelen bij de begroting zorgvuldig kunnen bezuinigen kunnen afwegen tegen voorstellen voor de gebiedsplannen voor de diverse wijken en buurten in Noord, wil het college deze samenhang niet. Je trekt daardoor al stenen uit de muur, zonder dat we weten of de totale muur daardoor nog wel blijft staan. Dat weten we pas als de gemeenteraad de begroting vast stelt.

Lees verder >>

This entry was posted in Noord.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required