Bewoners Molenwijk voelen zich onveilig. PvdA wil aanpak

Tijdens een gesprek van politici van Noord met meer dan vijftig bewoners in de Molenwijk op 15 juni jl. bleek dat bewoners zich onveilig voelen. Ze komen in de avonduren liever niet meer op straat. Voor de PvdA reden om bij het bestuur aan te dringen op maatregelen.

Het gevoel van onveiligheid komt volgens de bewoners door meerdere redenen. Buurtbewoners kennen elkaar onvoldoende in de wijk. Men mist de wijkagent en ziet hem niet of weinig. Zo ook straatcoaches en andere handhavers. De verlichting in de wijk is onvoldoende. Beplanting en groen zorgen voor soms beperkt overzicht in de wijk. En tenslotte zijn er op diverse plekken hangjongeren, die volgens de bewoners het gevoel van onveiligheid versterkt.

Het onveiligheidsgevoel in de wijk wordt bevestigd door de gemeentelijke veiligheidsindex. Daaruit blijkt dat de Molenwijk weliswaar veilig is, maar dat het veiligheidsgevoel veel slechter scoort en fors boven het regionale gemiddelde zit.

Het Algemeen Bestuur in Amsterdam Noord heeft begin 2016 afgesproken dat de Molenwijk veiliger moet worden. Niet alleen objectief, maar ook de veiligheidsbeleving moet toenemen. Daarvoor zou het actieplan veiligheid worden uitgevoerd. Onderwerpen daarbij zijn onder meer een veilige, overzichtelijke groenaanplant, met aandacht voor inbraakpreventie en sociale veiligheid.  Om dat te bereiken zou extra geld beschikbaar zijn.

“We vinden het belangrijk dat naar bewoners wordt geluisterd en snel maatregelen worden getroffen”, aldus Alphons Muurlink, fractievoorzitter van de PvdA. “Aangezien er volgens het bestuur extra geld beschikbaar zou zijn, wil de PvdA dat die maatregelen nog in 2016 worden getroffen”. De PvdA heeft het Dagelijks Bestuur inmiddels gevraagd om daarvoor zorg te dragen.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required