Aanvalsplan laaggeletterdheid Noord nodig

De huidige aanpak van laaggeletterdheid in Noord is te mager, en richt zich niet op de juiste dingen. Nieuwe voorstellen zijn te weinig ambitieus. De PvdA is kritisch over de aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam Noord.

In stadsdeel Noord is 29% van de inwoners laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen, schrijven en rekenen. En dat heeft enorme gevolgen: deze Noordelingen leven korter, leven ongezonder, leven vaker in armoede, hebben minder kans op een baan, en kunnen niet altijd meedoen met het sociale leven. Noord heeft in Amsterdam daarom terecht prioriteit in de aanpak voor laaggeletterdheid in Amsterdam.

Uit het Taalplan Noord 2017 blijkt dat in Noord meer aanbod nodig is, en meer vrijwilligers om dat aanbod mogelijk te maken. Er is een  hechter samenwerkingsnetwerk nodig en een betere betere signalering van laaggeletterdheid. Tenslotte is een goede verbinding nodig tussen participatie en armoedeprogramma’s. Volgens de PvdA worden hier de juiste conclusies getrokken door het Bestuur en is er veel werk aan de winkel.

De PvdA constateert echter dat de huidige aanpak van Noord niet goed aansluit bij de bestrijding van laaggeletterdheid, en dat kansen worden gemist bij de voorstellen in Taalplan Noord 2017. We trekken vier conclusies:

Lees verder >>

About

You may also like...

Comments are closed.