Aantal laaggeletterden in Noord moet fors omlaag

In Amsterdam Noord is één op de vier volwassenen laaggeletterd. Voor hen kan het invullen van een formulier of het lezen van een handleiding al moeilijk of onmogelijk zijn. De kans om werkloos te zijn of in armoede te leven, is een stuk groter. “De hoeveelheid Noordelingen die niet goed de Nederlandse taal beheersen is veel te hoog. Dat kan ik niet accepteren. Daarom gaan we de strijd aan’, aldus Alphons Muurlink, fractievoorzitter van de PvdA.

Omdat het aantal laaggeletterden zo hoog is in Noord, heeft de gemeenteraad besloten dat Noord één van de stadsdelen is waar extra aandacht voor is de komende jaren. Er wordt nog gekeken of er de komende jaren niet méér taalcursussen kunnen worden gegeven. Dat is hard nodig volgens de PvdA in Amsterdam Noord.

Naast meer cursussen en activiteiten, moet goed in beeld worden gebracht wat er al aan cursussen en activiteiten zijn in Noord, en hoe we als stadsdeel zo goed mogelijk samenwerken met de stad. Daarom heeft de PvdA in Amsterdam Noord het initiatief genomen om hier in Noord snel mee aan de slag te gaan, en gaat de PvdA met andere partijen in Noord hierover in gesprek.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required